Характеристика умов навчання

Відповідно до чинних нормативних документів, кожний урок проводиться в комп’ютерному класі. На уроці класи діляться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп’ютером. Поділ на підгрупи здійснюється згідно з Наказом МОН України №128 від 20.02.2002 р.
Умови навчання повинні забезпечувати ефективне засвоєння учнями програмового матеріалу та відповідати вимогам щодо безпеки життєдіяльності учасників навчального процесу.
Програмою не обмежується використання вчителем різних видів та апаратного програмного забезпечення за умови відповідності його вимогам даної Програми.
Не допускається використання неліцензованих та контрафактних примірників програмного забезпечення (наказ №…), при необхідності вчителем може використовуватись як вільнопоширюване програмне забезпечення, так і безкоштовні онлайнові сервіси.
Обов’язковою передумовою успішного виконання вимог Програми є підключення комп’ютерного класу до швидкісного Інтернету.
Обладнання навчального приміщення (класу, кабінету) має відповідати вимогам (технічним, санітарно-гігієнічним, педагогічним тощо), викладеним у «Положенні про кабінет інформатики та інформаційно_комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів» (Наказ МОН України від 20.05.2004 №407, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.06.2004 р. № 730/9329).