1. Опис ключових змін до проекту оновленої програми
 2. Детальна таблиця з коментарями до програм та зворотнім зв’язком модераторів

Опис ключових змін до проекту оновленої програми

Робочою групою було розглянуто всі пропозиції щодо зміни програми, які надійшли від громадськості через платформу ЕдЕра. Певна частина пропозицій не могла бути задоволена в рамках теперішнього процесу, наприклад, щодо поділу інформатики на 2 предмети; ці пропозиції відхилено. Серед врахованих пропозицій та змін у програмі найбільш значущі перелічено нижче.

 • Розкрито компетентнісний потенціал навчального предмета, у пояснювальній записці наведено таблицю, де вказано, як розкриваються в предметі ключові компетентності.
 • Пояснено, як відображуються в предметі наскрізні змістові лінії.
 • У кожній темі розкрито компетентнісні результати навчання згідно зі структурою компетентності, за складниками: знаннєвим, діяльнісним, ціннісним. Стовпець очікуваних компетентнісних результатів наведено зліва, стовпець змісту навчального матеріалу – справа.
 • Видалено частини пояснювальної записки, що стосуються методики викладання, або містять анахронізми, наприклад перелік рекомендованого програмного забезпечення.
 • Видалено кількості годин, що відводяться на вивчення окремих тем, однак до пояснювальної записки додано вимогу, що на вивчення тем лінії «Основи алгоритмізації та програмування» має відводитися не менше 40% навчального часу.
 • З усіх класів видалено теми «Повторення вивченого» та «Проектна діяльність». Проектну методику рекомендується застосовувати протягом всього навчального року, а не однієї теми.
 • Виконано такі перенесення тем між класами:
  1. Матеріал теми «Служби та ресурси Інтернету» із 6 класу поділено між 5 та 7 класами; роботу з електронною поштою перенесено в 7 клас.
  2. Комп’ютерну графіку перенесено з 8 класу у 6-й.
  3. Тему «Текстовий процесор» перенесено з 9 класу у 8-й та перейменовано.
  4. У 9-й клас додано теми «Основи баз даних» і «3D-графіка».
 • Уникнуто надмірної деталізації змісту навчального матеріалу та вимог до навчальних досягнень.
 • Додаток із переліком компетентнісних задач винесено в окремий документ.

Детальна таблиця з коментарями до програм та зворотнім зв’язком модераторів

Для того, щоб детально ознайомитися з врахованими/неврахованими коментарями дописувачів на EdEra під час першого етапу обговорення, перейдіть за посиланням.