Програмне забезпечення та інформаційна безпека

Очікувані результати навчання Зміст навчального матеріалу
Знаннєва складова
Називає типи програмного забезпечення, пояснює відмінності між ними та наводить приклади.
Пояснює поняття сумісності програмного забезпечення.
Називає різні типи ліцензій на програмне забезпечення, пояснює відмінності між ними.
Пояснює принципи стиснення даних.
Називає типи файлів архівів.
Знає типи ліцензій на програмне забезпечення, наводить їх приклади.
Називає основні типи шкідливих програм та пояснює принцип їх дії.
Розуміє принципи та знає методи захисту від інформаційних загроз.

Діяльнісна складова
Вміє стискати файли та розпаковувати архіви.
Застосовує антивірусну програму для захисту комп’ютерного пристрою від інформаційних загроз. Налаштовує параметри антивірусу.
Добирає програмне забезпечення під конкретні задачі.

Ціннісна складова
Усвідомлює важливість використання легального програмного забезпечення та контенту, а також відповідальність за порушення законів щодо захисту даних.
Надає пріоритет принципам інформаційної безпеки під час роботи з інформаційними технологіями та системами.
Класифікація програмного забезпечення.
Поняття про операційну систему, її призначення. Типи операційних систем. Драйвери.
Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи.
Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення.
Стиснення та архівування даних. Види стиснення даних. Архіватори. Типи архівних файлів. Резервне копіювання даних. Операції над архівами.
Шкідливе програмне забезпечення та боротьба з ним. Основні дії для захисту персональних комп’ютерів від шкідливого програмного забезпечення. Антивірусні програми, налаштування їхніх основних параметрів.
Інформаційна безпека.