Бази даних. Системи керування базами даних

Очікувані результати навчання Зміст навчального матеріалу
Знаннєва складова
Дає означення бази даних.
Пояснює відмінності збереження даних у БД та в електронних таблицях.
Пояснює поняття таблиці, поля, запису, ключа таблиці.
Пояснює призначення систем керування базами даних.

Діяльнісна складова
Вводити дані в таблиці, усвідомлюючи обмеження, що накладаються структурою бази даних.
Сортувати дані в таблицях бази за одним чи кількома полями.
Фільтрувати дані в таблицях.
Знаходити в базі дані за певними критеріями відбору, створюючи прості вибіркові запити в автоматизованому режимі.
Редагувати дані в таблицях.

Ціннісна складова
Усвідомлює переваги використання баз даних в інформаційних системах.
Поняття та призначення баз даних. Поняття таблиці, поля, запису, ключа таблиці.
Додавання, видалення, редагування даних у базі.
Фільтрація та автоматизоване створення запитів у базі даних.