3D-графіка

Очікувані результати навчання Зміст навчального матеріалу
Знаннєва складова
Пояснює призначення тривимірного моделювання об’єктів реального світу.
Знає основні принципи тривимірного моделювання.
Пояснює принцип отримання тривимірного анімованого зображення.

Діяльнісна складова
Створює просторові моделі з використанням тривимірних примітивів.
Редагує форму й вигляд тривимірних об’єктів, змінюючи властивості вершин, ребер, граней і поверхонь.
Створює анімаційні ефекти.

Ціннісна складова
Оцінює перспективи використання тривимірного моделювання для розв’язання повсякденних задач.
Усвідомлює важливість технології тривимірної графіки та 3D-друку в сучасному світі.
Тривимірна графіка. Класифікація програм для роботи з тривимірною графікою.
Принципи тривимірної навігації. Додавання тривимірних примітивів.
Переміщення, масштабування, групування, вирівнювання, обертання, копіювання та клонування об’єктів.
Вершини, ребра, грані. Графічні текстури. Рендеринг тривимірної сцени.
Текстові об’єкти та їх редагування. Переміщення по кадрах. Шкала часу.
Анімація. Попередній перегляд анімації.
Поняття про 3D-друк.