Створення та публікація веб-ресурсів

Очікувані результати навчання Зміст навчального матеріалу
Знаннєва складова
Наводить приклади засобів автоматизованого створення веб-сторінок.
Розуміє поняття мови гіпертекстової розмітки.

Діяльнісна складова
Створює веб-сторінки за допомогою автоматизованих засобів.
Використовує гіпертекстові, графічні та мультимедійні елементи на веб-сторінках.

Ціннісна складова
Усвідомлює важливість участі в діяльності глобальної інтернет-спільноти.
Дотримується правил ергономічного розміщення матеріалів на веб-сторінці.
Автоматизовані засоби для створення веб-ресурсів.
Поняття про мову гіпертекстової розмітки.
Правила ергономічного розміщення відомостей на веб-сторінці.