Опрацювання текстових даних

Очікувані результати навчання Зміст навчального матеріалу
Знаннєва складова
Має уявлення про принципи та можливості опрацювання текстових даних.
Має поняття про структуру документа.
Дає визначення гіперпосилання. Пояснює принципи спільної роботи з документом.

Діяльнісна складова
Створює, редагує та форматує списки.
Знаходить та замінює символи та групи символів. Використовує стилі для форматування документа.
Структурує документ і створює його зміст.

Ціннісна складова
Розуміє та обґрунтовує необхідність дотримання вимог до стильового оформлення й структурування текстового документа.
Створення, редагування та форматування списків.
Пошук та заміна фрагментів тексту.
Форматування з використанням стилів. Структура документа.
Автоматизоване створення змісту документа.
Гіперпосилання.