Опрацювання мультимедійних об’єктів

Очікувані результати навчання Зміст навчального матеріалу
Знаннєва складова
Пояснює принципи оцифровування звуку та відеоряду.
Розрізняє формати аудіо- та відеофайлів.
Наводить приклади програмного забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедія.
Наводить приклади сервісів для роботи з відео- та аудіоданими.

Діяльнісна складова
Перетворює формати аудіо- та відеофайлів. Будує відеоряд.

Ціннісна складова
Використовує контент з інтернет-джерел з урахуванням авторських прав.
Враховує художньо-естетичну складову в процесі створення мультимедійних об’єктів.
ної пошти.
Кодування аудіо- та відеоданих.
Поняття мультимедія. Формати аудіо- та відеофайлів.
Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедія. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів. Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відеофрагментів.
Побудова аудіо- та відеоряду. Додавання до кліпу ефектів.
Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.
Сервіси для роботи з аудіо- та відеоданими та публікування їх в Інтернеті.