Кодування даних та апаратне забезпечення

Очікувані результати навчання Зміст навчального матеріалу
Знаннєва складова
Розуміє поняття двійкового коду, називає одиниці вимірювання його довжини та пояснює їх співвідношення.
Має уявлення про позиційні не десяткові системи числення.
Описує загальний принцип побудови таблиці кодів.
Пояснює принципи кодування деяких графічних форматів.
Має уявлення про взаємодію складових обчислювальних пристроїв, описує їхні основні характеристики.
Наводить приклади галузей застосування сучасних пристроїв. Формулює принципи обробки інформації комп’ютерними пристроями.

Діяльнісна складова
Вміє кодувати і декодувати повідомлення за певними правилами.
Переводить цілі числа з однієї позиційної системи числення в іншу.
Добирати значення характеристик складових персонального комп’ютера залежно від його призначення.

Ціннісна складова
Усвідомлює зв’язок між інформаційними технологіями та потребами й етапами розвитку людського суспільства.
Опрацювання даних як інформаційний процес.
Кодування та декодування повідомлень. Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду.
Кодування тексту й графічних даних. Таблиці кодів символів.
Персональний комп’ютер, його основні складові. Процесор, зовнішні та внутрішні пристрої пам’яті, введення та виведення даних, мультимедійні пристрої.
Технічні характеристики та призначення основних складових персонального комп’ютера.
Історія обчислювальних та комп’ютерних пристроїв. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування.