Електронна пошта та спільна робота в Інтернеті

Очікувані результати навчання Зміст навчального матеріалу
Знаннєва складова
Пояснює принципи функціонування служб електронної пошти та спільного доступу.
Пояснює небезпеки, пов’язані з використанням електронної пошти.
Називає основні принципи комп’ютерного перекладу.

Діяльнісна складова
Створює поштову скриньку та використовує її.
Створює та використовує списки розсилки.
Уміє працювати в команді та організовувати спільну роботу в онлайн-середовищах.
Використовує онлайнові перекладачі.

Ціннісна складова
Усвідомлює переваги та недоліки електронної пошти як засобу спілкування.
Дотримується принципів електронного етикету та безпечного користування електронної пошти.
Використання інтернет-ресурсів для спільної роботи. Рівні та способи доступу до ресурсів.
Зберігання даних та колективна робота з документами в Інтернеті;
керування спільним доступом до них.
Поштові служби Інтернету. Створення електронної скриньки. Надсилання, отримання, перенаправлення повідомлень. Пересилання файлів.
Використання адресної книги та списків розсилання.
Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною скринькою. Основні ознаки спаму й фішингу.
Онлайнові перекладачі.