Комп’ютерні презентації

Очікувані результати навчання Зміст навчального матеріалу
Знаннєва складова
Називає апаратне й програмне забезпечення, необхідні для створення й перегляду комп’ютерних презентацій.
Називає етапи створення презентації і правила компонування її об’єктів.
Знає принципи естетичного оформлення слайдів.

Діяльнісна складова
Налаштовує показ презентації.
Використовує ефекти зміни слайдів та анімації.
Планує представлення презентації та виступає з нею перед аудиторією.

Ціннісна складова
Обґрунтовує доцільність використання презентацій у своїй навчальній діяльності та повсякденному житті. Оцінює якість презентації та дотримання вимог до її оформлення.
Програмне забезпечення для створення й відтворення комп’ютерних презентацій.
Етапи створення презентації та вимоги до її оформлення.
Об’єкти презентації та засоби керування її демонстрацією. Типи, розмітка та конструювання слайдів.
Налаштування показу презентацій.
Ефекти анімації, рух об’єктів в презентаціях.
Ефекти зміни слайдів.
Планування представлення презентації та виступ перед аудиторією.