Опрацювання текстових даних

Очікувані результати навчання Зміст навчального матеріалу
Знаннєва складова
Називає основні об'єкти текстового документа.
Називає властивості символів, абзаців, сторінок, зображень та таблиць.

Діяльнісна складова
Уміє вводити, редагувати та форматувати об'єкти текстових документів.
Додає зображення з файлів та налаштовує їхні параметри.
Додає таблиці, редагує та форматує їх.
Налаштовує параметри сторінки (розмір, орієнтацію, поля).
Готує документ до друку.

Ціннісна складова
Усвідомлює роль текстового документообігу у сучасному суспільстві.
Оцінує форматування елементів текстового документа.
Основні об'єкти текстового документа.
Програмне забезпечення для опрацювання текстів.
Введення, редагування та форматування символів і абзаців.
Додавання зображень із файлу та їх форматування.
Додавання, редагування та форматування таблиць.
Сторінки документа та їх форматування.
Підготовка документа до друку. Друк документа.