Мережеві технології та Інтернет

Очікувані результати навчання Зміст навчального матеріалу
Знаннєва складова
Розуміє поняття комп'ютерної мережі.
Пояснює відмінність між глобальною та локальною комп'ютерних мереж.
Наводить приклади пошукових систем.
Наводить приклади навчальних веб-ресурсів.

Діяльнісна складова
Використовує мережеві папки для обміну та зберігання файлів.
Дотримується правил безпеки при використанні мережі Інтернет.
Уміє завантажувати та зберігати дані, отримані з Всесвітньої мережі.

Ціннісна складова
Усвідомлює необхідність дотримання авторського права.
Критично оцінює відомості, отримані з мережі Інтернет.
Комп'ютерні мережі. Локальна мережа. Використання мережевих папок.
Поняття про мережу Інтернет. Пошук відомостей у мережі Інтернет.
Безпечне користування Інтернетом.
Завантаження даних з Інтернету. Авторське право.
Критичне оцінювання відомостей, отриманих з Інтернету.
Використання мережі Інтернет для навчання.